Înscrierea ca membru asociat în A.C.M.P.E.

Cotizația stabilită pentru fiecare loc de consum aflat în utilizarea oricărui membru asociat ale cărui interese sunt reprezentate de A.C.M.P.E.:

Tip consumator Consum mediu lunar Are producție (sub 3MW putere instalată) Cotizație anuală (lei)
persoana fizica --- NU 180,00
persoana fizica --- DA 300,00
persoana juridica < 50 MWh/luna NU 420,00
persoana juridica < 50 MWh/luna DA 600,00
persoana juridica > 50 MWh/luna NU 900,00
institutie de stat < 50 MWh/luna NU 900,00
persoana juridica > 50 MWh/luna DA 1.200,00
institutie de stat < 50 MWh/luna DA 1.200,00
institutie de stat > 50 MWh/luna NU 1.200,00
institutie de stat > 50 MWh/luna DA 1.800,00

Pașii de urmat:

Alegeți una din versiunile de lucru de mai jos:

Completați formularul online corespunzător statutului dvs. de consumator.

Dacă este necesar pentru dvs. vă puteți înscrie în mai multe categorii, corespunzător titularului contractului de furnizare aferent locurilor de consum pe care le utilizați:

Consumatori casnici

Formular online

Consumatori noncasnici

Formular online

Instituții de stat

Formular online

Solicitați transmiterea prin email a documentelor necompletate corespunzătoare statutului dvs.

Vă comunicăm că:
- adresa introdusă de dvs. NU va fi salvată în baza noastră de date;
- dacă nu primiți emailul în maxim 5 minute, și folosiți o adresă de email ...@yahoo.com, ...@gmail.com, ...@outlook.com, vă recomandăm să verificați în folderele spam/junk

Transmiteți prin email sau fax documentele necesare pentru înscrierea în A.C.M.P.E.

Adresa de email la care trebuie transmise: inscriere @ acmpe . org

Lista documentelor necesare:

 1. Consumatori casnici
  1. copia cărții de identitate, purtând mențiunea “Conform cu originalul”, data curentă, semnătura, adresa de email și numărul de telefon
  2. copia completă a ultimei facturi de energie electrică pentru fiecare dintre locurile de consum aflate în utilizarea mea și pentru care deține contract de furnizare valid încheiat la data trimiterii
 2. Consumatori noncasnici
  1. copia Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului, pe care să fie înscrisă adresa de email, numărul de telefon, numărul de fax (dacă există)
  2. copia ultimului certificat constatator din care rezultă numele acționarilor și administratorilor
  3. delegația prin care se numește reprezentantul în A.C.M.P.E.
  4. copia cărții de identitate a reprezentantului, purtând mențiunea “Conform cu originalul”, data curentă, semnătura acestuia, adresa de email și numărul de telefon direct
  5. copia completă a ultimei facturi de energie electrică pentru fiecare dintre locurile de consum aflate în utilizarea consumatorului și pentru care dețineți contract de furnizare valid încheiat la data trimiterii
 3. Instituții de stat
  1. copia Certificatului de Înregistrare Fiscală, pe care să fie înscrisă adresa de email, numărul de telefon, numărul de fax (dacă există)
  2. copia documentului care atestă decizia de înscriere în A.C.M.P.E. și este desemnată persoana reprezentantului
  3. copia cărții de identitate a reprezentantului, purtând mențiunea “Conform cu originalul”, data curentă și semnătura acestuia
  4. copia completă a ultimei facturi de energie electrică pentru fiecare dintre locurile de consum aflate în utilizarea consumatorului, și pentru care acesta deține contract de furnizare valid încheiat la data trimiterii

După primirea documentelor, operatorii A.C.M.P.E. vor proceda la verificarea acestora și vor transmite către dvs. cererea de înscriere gata completată. Operațiunea se va face în ordinea sosirii cererilor, în funcție de disponibilitatea de timp și în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data confirmării de primire.

Descărcați cererea de înscriere corespunzătoare statutului dvs.

Persoanele fizice

Cererea de înscriere

Persoanele juridice

Cererea de înscriere

Instituțiile de stat

Cererea de înscriere