Cristian PĂTRAȘCU
Membru fondator
direcții: it atragere membri
21.07.1998

Acum numai cine nu vrea să devină membru al A.C.M.P.E. se poate plânge de stufoșenia reglementărilor în vigoare în domeniul productiei, furnizării și distribuției energiei electrice și gazelor naturale.

Membrii asociației, consumatori, pot fi siguri că de cand aderă la aceasta vor fi protejați atât de eventualele abuzuri ale furnizorilor cât și ale distribuitorilor, astfel încât tot procesul consumului de energie electrică și gaze naturale sș se desfășoare în limitele Standardelor de performanță reglementate de A.N.R.E.

Membrii asociației, producatori, vor găsi un sprijin în rezolvarea problemelor atât cu cei cărora le comercializează energia electrică și certificatele verzi produse, prin obligarea acestora să respecte condițiile contractelor ce stau la baza relațiilor lor comerciale, cât și cu OR privind procesele de mâsurare corectă a producției, de intreruperi în preluarea acesteia și orice altă problemă poate apărea.

Mai mult, ne propunem să îmbunătățim aceste Standarde, prin implicare directă în cadrul consultărilor pe care A.N.R.E. le lanseaza către cei interesanti, Asociația avand ca țel să trimita punctele de vedere ale membrilor săi, spre folosul tuturor consumatorilor și micilor producatori.

Personal, voi căuta să popularizez cât mai mult principiile asociației, astfel încât să fie puțini cei care să poată spune: “Nu am știut!”.