Dr. Ing. Nicolae-Cătălin MIHAI
Vicepreședinte
direcții: distribuție, fonduri europene
24.05.1977

A studiat la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, în perioada 1998–2003, iar în anul 2013 a obținut doctoratul în ştiinţe inginereşti la aceeași universitate. Preocupările sale au vizat şi vizează în principal sistemele electrice de distribuție cu accent pe calitatea energiei electrice și reducerea pierderilor prin creșterea eficienței energetice, în baza cărora a publicat peste 40 de articole de specialitate în reviste științifice şi în conferințe și rapoarte știintifice. A fost: membru în Comitetul Executiv al International Committee for the History of Technology - ICOHTEC” din 2018; Auditor financiar pentru „International Committee for the History of Technology - ICOHTEC” în anul 2017.

A fost invitat în calitate de Chairman în cadrul conferințelor/simpozioanelor: IEEE MPS 2017, Cluj-Napoca, Romania; IEEE IES OPTIM 2017, Brașov, Romania; IEEE IES PEMC16 Varna, Bulgaria, 2016; Simpozionului ICOHTEC 2016 Technology, Innovation, and Sustainability: Historical and Contemporary Narratives organizat de către Faculty of Arts and Humanities of the University of Porto și Simpozionului Internațional ICOHTEC 2014, ce a avut loc Brașov. Din anul 2014 a devenit membru în: Organizația internaţională Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, în Comitetul Român de Istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii a Academiei Române–CRIFST Filiala Brașov; în Societatea Română de Eficienţă Energetică; în Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) și în Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din România.

Din anul 2002 își defășoară acivitatea profesională în domeniul distribuţiei energiei electrice.

Ca membru fondator al A.C.M.P.E, dr. ing. Cătălin MIHAI îşi doreşte ca asociația să fie poziționată într-un mod unic ca lider național în domeniul energiei cu accent pe creșterea valorii de membru al ACMPE prin susținerea și inițierea de procese bazate pe date reale și încurajarea de proiecte durabile care se vor concentra pe: