Sorin ABAGIU
Membru fondator
direcții: distribuție
12.02.1953

Inginer de profesie, specialitatea electrotehnică, absolvent al Universităţii Transilvania din Braşov, promoţia 1977, doctor în ştiinţe inginereşti (inginerie electrică) sub egida aceleiaşi universităţi.

Experienţă consistentă şi diversă în mediul economic, în mediul universitar (cadru universitar asociat de aproape 30 de ani), în cercetarea ştiinţifică (1983–1994), în mediul privat (1994–2000) şi din anul 2000 în cadrul distribuţiei de energie electrică, incluzând o perioadă şi o experienţă în contractarea serviciilor de distribuţie cu furnizorii de energie electrică.

Preocupări importante privind sistemele electrice de distribuţie concentrate în special pe cercetări şi practici vizând eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie, concretizate prin publicarea a peste 25 de articole de specialitate în reviste ştiinţifice sau prezentate la conferinţe/simpozioane ştiinţifice, dar şi prin realizarea unui număr important de parcuri fotovoltaice.

Este membru în Comitetul Român de Istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii a Academiei Române–CRIFST Filiala Brașov, în Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) și în Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din România.

Asteptările privind formarea şi creşterea ACMPE vizează în principal:

Contribuţia la dezvoltarea ACMPE este fructificarea experienţei acumulate până în prezent prin activitate proprie în folosul asociaţiei şi urmărirea îndeplinirii aşteptărilor formulate mai sus.