Confidențialitate

Politica de confidențialitate

Când folosiți serviciile noastre, ne încredințați informațiile dvs. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să le protejăm și să vă oferim putere de decizie în privința acestora.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice ce informații colectăm, de ce le colectăm și cum puteți să le actualizați, gestionați, exportați și ștergeți.

A. Informații pe care le colectăm pe măsură ce folosiți serviciile noastre

  1. Numele și prenumele dvs.
  2. Codul numeric personal
  3. Seria și numărul actului de identitate
  4. Adresa înscrisă în actul de identitate
  5. Numerele de telefon și fax
  6. Adresa de email
  7. Alte adrese pentru locații pentru care dețineti dreptul de proprietate și/sau utilizare
  8. Înregistrarea audio a oricărei convesații telefonice pentru care vă exprimati explicit acordul de înregistrare

B. Datele cu caracter personal sunt preluate numai de la dvs.

Pentru a beneficia de serviciile noastre, este obligatorie semnarea unui contract de prestații servicii. În secțiunea contracte veți găsi întotdeauna forma contractului, corespunzătoare fiecărui tip de serviciu oferit. O puteți descărca oricând pentru a o studia cu atenție, înainte de a o completa și transmite către noi. La cererea dvs. transmisă în scris, sau telefonic, o copie a contractului de prestații servicii corespunzător vă este transmisă prin email la adresa de email indicată de dvs.

Completarea contractelor cu datele de identificare necesare bunei prestații a serviciilor, se face OLOGRAF de către dvs. Prin completarea datelor vă exprimați acordul explicit ca informțiile transmise să intre în posesia noastră. Fără aceste date nu putem executa un serviciu eficient și, pe cale de consecință, suntem exonerați de orice fel de răspundere conractuală sau de orice altă natură.

C. Cum sunt folosite informațiile preluate de la dvs.?

Orice fel de informație preluată de la dvs. este folosită strict în sensul executării contractului de prestații servicii semnat.

D. Cui sunt dezvăluite datele dvs. cu caracter personal?

În funcție de natura serviciului prestat, datele dvs. cu caracter personal pot intra în posesia furnizorului de energie electrică și/sau gaze naturale, precum și a operatorului de rețea și/sau operatorului de transport. Atunci când este cazul și vă exprimați în mod explicit intentția, datele dvs. cu caracter personal sunt comunicate autorităților către care se emit petiții în numele și pe seama dvs.

Având în vedere faptul că, prin natura obligațiilor pe care le are, și prin modul în care legislația în vigoare stabilește funcționarea pieței, furnizorul dvs. de energie electrică și/sau gaze naturale, precum și operatorul de rețea sunt deja în posesia acestor date, comunicarea informțiilor și datelor cu caracter personal către aceste entități nu poate reprezenta o încălcare a legislației europene sau românești.

E. Ce se întâmplă cu datele personale la terminarea contractului?

Contractele sunt încheiate pe o perioadă de minim 60 (șasezeci) de zile lucratoare și maxim 12 luni calendaristice. Scopul contractelor încheiate este speicificat expres. După terminarea contractului datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate, conform legislației în vigoare, timp de 10 ani, în arhiva facturilor pe care A.C.M.P.E. are obligația să le păstreze, atât pe hârtie, cât și în format PDF. Atașat acestor facturi sunt salvate copiile scanate ale contractelor și documentelor care au stat la baza executării obligațiilor contractuale asumate de A.C.M.P.E. și plătite de dvs.

Concomitent cu data încheierii contractului semnat de dvs. orice informație existentă in orice bază de date utilizată de A.C.M.P.E. este eliminată definitiv, în scopul evitării oricărei erori sau breșe de securitate.

NICIODATĂ, ÎN NICIO ÎMPREJURARE, SUB NICIUN PRETEXT, INDIFERENT DE SITUAȚIE, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU SUNT VÂNDUTE, ÎNCHIRIATE, TRANSFERATE CĂTRE NICIUN TERȚ, FĂRĂ ACORDUL DVS. EXPRIMAT ÎN SCRIS. NICIODATĂ INFORMAȚIILE PRIMITE NU VOR FI UTILIZATE ULTERIOR PENTRU COMUNICĂRI COMERCIALE, RECLAMĂ, PUBLICITATE, ALTFEL DECÂT ESTE MENȚIONAT ÎN CONTRACTUL PE CARE ÎL VETI SEMNA.

Prin excepție de la această regulă, datele dvs. cu caracter pesonal sunt transmite către autoritățile competente, numai în baza unui temei legal! Odată cu transmiterea acestor date către autorități, vom transmite către dvs. informarea prin care vă inștiințăm asupra faptului că o autoritate (nominalizată) a intrat în posesia datelor dvs. cu caracter personal. În acest fel asigură degrevarea de responsabilitate atunci când informațiile dvs. sunt utilizate de terți în alte scopuri decât cele acceptate de dvs.

Datele de contact pentru transmiterea oricăror solicitări care fac referire la datele dvs. cu caracter personal

A.C.M.P.E.

România, jud.Mureș, 545400, Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr.3C sc.C ap.6

Telefon: 0732868052; Fax: 0365710601

Email: dataprotection @ acmpe . org