01.11.2018, Sighișoara

Comunicat de presă: Suntem pregătiți Sunteți bineveniți!

A.C.M.P.E.

ROMÂNIA pentru fiecare dintre noi
(Asociația Consumatorilor și Micilor Producători de Energie)

www.acmpe.org 

Suntem pregătiți! Sunteți bineveniți!

În data de 25.08.2018 anunțam cu mândrie constituirea Asociației A.C.M.P.E. Odată cu acest eveniment, am lansat invitația către persoanele fizice și juridice din România, de a se alătura demersului nostru de a înființa propria firmă de furnizare a energiei electrice.

Așa cum am spus și atunci, considerăm că în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, metoda cea mai sigură de protejare a intereselor consumatorilor este aceea de a fi acționar al firmei care emite facturile pentru locurile proprii de consum. Este de la sine înțeles că, pentru orice consumator de energie care este și acționar al furnizorului, toată suita de drepturi pe care le are ca și consumator este respectată în totalitate. Transparența firmei de furnizare față de consumatorul final care este și acționar este totală. Față de acționari nu pot exista secrete!

În cursul zilei de 31.10.2018, sub acoperământul asigurat de Arhiepiscopia Bucureștiului, la Centrul Social Cultural Sfântul Calinic de la Cernica, s-au desfășurat lucrările ședinței de constituire a firmei “Furnizor Energie A.C.M.P.E. SA”, în prezența celor 19 asociați fondatori, dintre care 5 membri fondatori ai A.C.M.P.E. și 14 investitori români. În timpul lucrărilor au fost prezentate aspectele generale pe care le reprezintă furnizarea energiei, rolul de reprezentare al consumatorului pe care trebuie să-l îndeplinească furnizorul de energie, direcțiile de inovație spre care își va îndrepta atenția noua societate comercială și perspectivele pe termen mediu și lung oferite de piața de energie.

Prezentările acționarilor fondatori au adus o perspectivă clară asupra interesului pe care domeniul energiei electrice îl stârnește pentru toate domeniile economice și păturile sociale, accentuat de nevoia consumatorilor de a avea un model de transparență și seriozitate pe care să-l poată urma sau către care să poată privi. În acest sens puterea exemplului este unul dintre factorii hotărâtori pentru succesul acțiunii pornite.

Varietatea domeniilor în care activează acționarii fondatori, gradul lor de pregătire profesionala și nivelul de competențe ridicat pe care îl demonstrează rezultatele personale sau ale firmelor pe care le dețin, asigură o perspectivă corectă și amplă asupra tuturor problemelor pentru membrii Consiliului de Administrație ales cu unanimitate de voturi.

Obiectivele conducerii pe termen scurt și mediu includ: atragerea de noi investitori din rândul consumatorilor, obținerea licenței de furnizare a energiei electrice, participarea la dezvoltarea unui cluster funcțional, bazat pe tehnologia blockchain care să asigure o mai mare acuratețe sistemelor de prognoză a consumului pentru furnizorii de energie interesați să se alăture proiectului și atingerea unui prag de 1,67% din cota de piață în termen de 2 ani de la data obținerii licenței de furnizare.

Semnarea actului constitutiv, a contractului de societate (statut) și a Hotărârii A.G.A. de constituire s-a făcut în unanimitate de către toți acționarii, demonstrându-se în acest fel gradul ridicat de determinare, unitate și seriozitate al tuturor asociaților fondatori.

Membrii aleși ai Consiliului de Administrație sunt în proporție de 80% membri fondatori ai asociației A.C.M.P.E. Ei au decis ca viitoarea societate pe acțiuni “Furnizor Energie A.C.M.P.E. SA” să fie condusă de către inițiatorul proiectului și Președintele A.C.M.P.E. în calitate de Director General.

Sunt deschise porțile pentru persoanele fizice sau juridice din România, care își doresc calitatea de acționar al firmei de furnizare, și care, pe lângă controlul real asupra propriilor facturi, să obțină și dividende din activitatea de furnizare și trading pe piața de energie.

În acest sens, investiția unei persoane fizice în limita a minimum 100 € și maximum 10.000 €, sau investiția unei persoane juridice în limita a minimum 1.000 € și maximum 100.000 € va aduce pentru fiecare o reducere a prețului de facturare a energiei electrice și dividende anuale care să asigure o recuperare a investiției inițiale într-o perioadă estimată cuprinsă între 6 și 10 ani de la data obținerii licenței de furnizare.

În acest fel dorim să demonstrăm că mesajul asociației A.C.M.P.E., transmis la constituire, este urmat de fapte și de exemple proprii de acțiune care susțin în întregime propunerile făcute public.


Asociația A.C.M.P.E. este o organizație non-profit, înregistrată în Registrul Național ONG sub numărul 26867/A/2018, care are ca scop protejarea intereselor membrilor săi în raport cu orice societate comercială care deține licență valabilă emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.), autoritățile publice implicate în derularea oricărui contract care face referire la energia electrică sau gazele naturale încheiat de către oricare dintre membrii săi.

Calitatea de membru asociat în Asociația A.C.M.P.E. se poate obține de către orice persoană fizică, persoana juridică sau instituție de stat, la cerere, cu respectarea procedurii prezentate la adresa https://www.acmpe.org/inscriere/ 

A.C.M.P.E. - ROMÂNIA pentru fiecare dintre noi                                Pagina  din  / 01.11.2018DESCARCARE FISIER PDF