ACTUL CONSTITUTIV AL A.C.M.P.E.

Subsemnații:

 1. POPA LIVIU CORNEL,
 2. CHERA RALUCA-VALENTINA,
 3. GEORGESCU ELENA,
 4. POPA CRISTIANA-JOHANNA,
 5. PĂTRAȘCU CRISTIAN-ALEXANDRU,
 6. ABAGIU SORIN FLORICĂ,
 7. DIMOFTE CĂTĂLIN,
 8. LISOVSCHI MIHAI-CĂLIN,
 9. VASIU RADU-IOAN,
 10. PAPUC SORIN,
 11. OLOIERU ALBINA,
 12. FLOREA ELENA,
 13. MIHAI NICOLAE-CĂTĂLIN,

fiind interesați de protejarea intereselor consumatorilor de energie electrică și gaze naturale precum și de protejarea intereselor micilor producători de energie electrică, în baza dreptului constituțional de liberă asociere și a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2000 privind asociațiile și fundațiile să ne constituim într-o asociație cu denumirea “A.C.M.P.E.” (acronimul pentru Asociația Consumatorilor și Micilor Producători de Energie), al cărei scop va fi protejarea intereselor membrilor săi în raport cu orice societate comercială care deține licență emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și în raport cu autoritățile implicate în derularea oricărui contract care face referire la energia electrică sau gazele naturale încheiat de către oricare dintre membrii A.C.M.P.E..

A.C.M.P.E. va avea forma juridică de asociație, persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial și apolitic, urmând a funcționa pe termen nedeterminat.

Sediul A.C.M.P.E. este în România, Județul MUREȘ, Localitatea Sighișoara, strada Mihai Viteazu, numărul 3C, scara C, apartament 6, cod poștal 545400.

Cu unanimitate de voturi, subsemnații, în calitate de Adunare Generală a A.C.M.P.E. (Asociația Consumatorilor și Micilor Producători de Energie), în ședință de constituire, am hotărât următoarele:

 1. Se declară constituită A.C.M.P.E. (Asociația Consumatorilor și Micilor Producători de Energie)

 2. Membrii fondatori ai asociației sunt semnatarii prezentului Act Constitutiv.

 3. Se aprobă ACTUL CONSTITUTIV al asociației care va fi semnat de membrii fondatori..

 4. Se constituie patrimoniul inițial al asociației, în valoare de 9.100 (nouămiioptsute) lei, subscris integral în numerar, subscrieri făcute de toți membrii fondatori în cote egale de câte 700 (șaptesute) lei.

 5. Se declară ales Consiliul Director al asociației, în următoarea componență:

  1. Președinte Consiliul Director:
   POPA LIVIU CORNEL, cetățean român, cu domiciliul în România, jud. _____, loc. _____, str. _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____, având codul numeric personal ____ _și cartea de identitate cu seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la _____

  2. Vicepreședinți:

   1. MIHAI NICOLAE-CĂTĂLIN, cetățean român, cu domiciliul în România, județul _____, localitatea _____, strada _____, numărul _____, bloc _____, scara _____, apartament _____, având codul numeric personal _____ și cartea de identitate cu seria _____ numărul _____ eliberată de _____ la data de _____

   2. FLOREA ELENA, cetățean român, cu domiciliul în România, localitatea _____, strada _____, numărul _____, apartament _____, având codul numeric personal _____ și cartea de identitate cu seria _____ numărul _____ eliberată de _____ la data de _____.

 6. Se alege ca Secretar:
  POPA CRISTIANA-JOHANNA, cetățean român, cu domiciliul în România, jud. _____, loc. _____, str. _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____, având codul numeric personal _____ și cartea de identitate cu seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____

 7. Se declară ales cenzorul asociației:
  GEORGESCU ELENA, cetățean român, cu domiciliul în România, jud. _____, loc. _____, str. _____, nr. _____, având codul numeric personal _____ și cartea de identitate cu seria _____ numărul _____ eliberată de _____ la data de _____

 8. Se aprobă însemnul distinctiv al A.C.M.P.E. ca fiind imaginea:

simbolizând permanenta colaborare între membrii asociației și exprimarea dorinței de susținere față de orice posibil membru al asociației.

 1. Se aprobă motto-ul A.C.M.P.E. ca fiind “ROMÂNIA pentru fiecare dintre noi”

 2. Se aprobă ca toate documentele emise de A.C.M.P.E. să poarte însemnul distinctiv în colțul din stânga sus al primei pagini și în subsolul fiecărei pagini să fie menționat: “A.C.M.P.E. - ROMÂNIA pentru fiecare dintre noi”.

 3. Împuternicim pe: POPA LIVIU CORNEL, cetățean român, cu domiciliul în România, jud. _____, loc. _____, str. _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____, având codul numeric personal _____ și cartea de identitate cu seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la _____, să ne reprezinte și să efectueze pentru și în numele nostru toate demersurile legale pentru dobândirea personalității juridice a asociației.

 4. Împuternicim pe: GEORGESCU ELENA, cetățean român, cu domiciliul în România, jud. _____, loc. _____, str. _____, nr. _____, având codul numeric personal _____ și cartea de identitate cu seria _____ numărul _____ eliberată de _____ la data de _____, să facă demersurile necesare pentru deschiderea și gestionarea contului de patrimoniu la Banca Transilvania SA.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat cu ocazia ședinței Adunării Generale a A.C.M.P.E. care a avut loc la Sighișoara, în data de 13.08.2018, este semnat de către toți membrii fondatori în 3 (trei) exemplare originale semnat de către fiecare și este atestat avocațial

 

Semnează: